Աղիտուի հիմնական դպրոց

Դպրոցի խորհուրդ

Անվանական կազմ
Աղիտուի հիմնական դպրոց պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կոլեգիալ կառավարման մարմնի՝ խորհրդի
1. Ղազարյան Լուիզա- մանկավարժական խորհրդի ներկայացուցիչ
2. Բլբուլյան Սուրեն -մանկավարժական խորհրդի ներկայացուցիչ
3. Հայրապետյան Արևհատ- ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ
4. Գաբրիելյան Հասմիկ- ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ
5. Ավետիսյան Ավետիս- ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ներկայացուցիչ/ՏԻՄ ղեկավարի ներկայացմամբ/
6. Թառանյան Քրիստինե- ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ներկայացուցիչ
7. Խաչատրյան Իսկուհի- ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ներկայացուցիչ
8. Սիմոնյան Վահագն — ՀՀ ԿԳ նախարարի ներկայացուցիչ