Աղիտուի հիմնական դպրոց

Հայտարարություն

Աղիտուի աշակերտների թիվը ըստ դասարանների 1
Նախարարի հրաման
“Տարրական հանրակրթական ծրագրի իրականացման լիցենզավորման”
Տարրական լիզենզիա
“Հիմնական հանրակրթական ծրագրի իրականացման լիցենզավորման”
Հիմնական լիզենզիա